top of page

winwin: Word mee een stukje TTV

TTV heeft de wind in de zeilen, met een stijgende lijn qua leden, speelontmoetingen, interclub, nevenactiviteiten - kortom qua beleving op en naast het veld. Jullie enthousiasme geeft ons energie om verder te werken aan de uitbouw van de club!

 

De aanleg van onze 4 padelvelden in 2021 bleken een schot in de roos. We mochten een ruime schare nieuwe spelers ontvangen, waarvan ondertussen heel wat trouwe en geëngageerde leden. Daarnaast blijft tennis op  TTV ook nog heel wat spelers aanspreken, zie het succes van onze TTV Academie en de bezetting van ons winterseizoen.

 

De bestuursploeg bracht een werkgroep op de been die de opties voor de volgende fase van TTV in kaart bracht, en voorstellen deed binnen de financiële contouren. Het ‘geel plakkaat’ van de vergunningsaanvraag verklapte onze ambitie: renovatie tennis, uitbouw en gedeeltelijke overkapping padel, groot spandoek vooraan (niet vergunbaar helaas). Daarmee willen we als TTV meer dan ooit een vooruitstrevende en toonaangevende tennis- en padelclub zijn in de Kempen, zonder ons familiaal karakter te verloochenen. 

 

Meer specifiek zullen we vanaf 2024 investeren in nieuwe omheining en verlichting voor T3&4, de aanleg van 2 nieuwe padelvelden en de overkapping van de achterste drie padelvelden. De snelheid waarmee we een en ander kunnen realiseren, hangt uiteraard af van onze financiële armslag – we blijven de VZW TTV als goede huisvaders/-moeders beheren.   

 

De financiering gebeurde in 2021 grotendeels door jullie, onze leden, via een winwinlening. Ook nu willen we een meer dan aantrekkelijk aanbod doen om de volgende fase mee te financieren. Met de winwinlening botsen we op de beperking dat dit maximaal k€ 300 per organisatie mag zijn. In de eerste fase haalden we k€ 225 op (waar we trouwens na 2,5 jaar reeds k€ 100 voor opzij gezet hebben om de terugbetaling te borgen) zodat dit nu beperkt is tot k€ 75. 

 

Concreet stelt TTV volgende modaliteiten voor:

  • U leent een bedrag uit aan TTV van minstens € 5.000, meerdere schijven mag uiteraard

  • Dit onder de vorm van een winwinlening. Dit  is een financieel instrument dat de Vlaamse overheid in 2006 opgezet heeft om particulieren met een fiscale stimulans aan te zetten om ondernemingsinitiatieven mee te financieren. U vindt er alle informatie over op http://www.pmvz.eu/winwinlening

  • De looptijd van de leningen is 8 jaar, de terugbetaling van de lening gebeurt in één keer op het einde van die 8 jaar

  • Op 31 maart van elk jaar, en dat voor het eerst op 31 maart 2025 betaalt TTV een interest uit van 2,875% bruto. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30%, geeft dit een netto opbrengst van 2%. Daar komt elk jaar 2,5% bij door het ontleende bedrag te recupereren van uw inkomstenbelastingen. Netto levert dit dus maar liefst 4,5% op! Ter vergelijking: de huidige Staatsbon op 8 jaar levert 2,03% netto op.

  • TTV sluit de leningsovereenkomst met u af volgens standaardmodellen. 

 

Het is dus duidelijk dat er een win inzit voor beide partijen:

  • TTV wint omdat we onze sympathisanten kunnen betrekken in de financiering van de uitbouw aan financieel interessante voorwaarden.

  • U wint omdat u een nettorendement bekomt van 4,5%. Tegelijkertijd kan u zich ook een beetje een aandeelhouder van onze club voelen. Bovendien staat de overheid garant voor 30% van het verschuldigd bedrag.

Toegegeven, de geplande investeringen zullen wellicht niet de terugverdientijd halen zoals in de eerste fase, toen padel in de (nasleep) van de corona-periode volop boomde. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat we deze investeringen moeten en kunnen doen, in lijn met onze statuten als VZW om de leden maximaal spelplezier en -ruimte te geven. Uw inbreng zal integraal worden aangewend om in de komende periode deze investeringen te kunnen uitvoeren, niet om de lopende leningen af te betalen. Dat gebeurt met de reguliere cash-flow. 

 

We hopen u voldoende aangesproken en overtuigd te hebben van onze ambities om de sportbeleving op gebied van racketsport op TTV naar de volgende fase te brengen, en mee te stappen in deze lening. Bij interesse graag een berichtje naar info@ttv.be.

bottom of page