top of page
Reservatiereglement

Leden kunnen enkel buiten (terreinen 1 tem 6) reserveren, de binnenterreinen kunnen niet gereserveerd worden. Indien alle buitenterreinen gereserveerd zijn, mag er binnen gespeeld worden. Deze reservatie is een aanwezigheidsreservatie. Je kan steeds maximum 6 dagen op voorhand reserveren.
Je kan pas terug reserveren nadat je vorige partij is afgelopen. Er kan twee uur na elkaar gespeeld worden voor zover het terrein onbezet is na het eerste uur en men opnieuw een reservatie heeft gedaan na afloop van dat eerste uur.
Een lid mag zo vaak reserveren als hij wil, zolang hij maar aan de reservatieregels voldoet.
Een lid dat al gespeeld heeft, dient voorrang te geven aan een lid dat op diezelfde dag nog niet gespeeld heeft.
Het bestuur mag controles uitvoeren en nagaan of de namen in het reservatiesysteem overeenstemmen met de spelers op het terrein.

 

Volgende voorrangsregels worden gehanteerd bij conflicterende reservaties :

- Officiële TennisVlaanderen wedstrijden en organisaties (interclub, KidsTennis, etc) krijgen ALTIJD voorrang. Daarna komen in dalende volgorde:

- Competities georganiseerd door de club, bv clubkampioenschappen, wintercompetitie,...

- Tennislessen en tenniskampen, georganiseerd door onze partners

- Activiteiten georganiseerd door de club, bv damesavonden, karnavaltennis, ...

- Officiële TV Tornooiwedstrijden van bevriende clubs die afspraken met TTV hebben om bij slechte weersomstandigheden gebruik te maken van onze infrastructuur

- Reservaties door leden

 

Ingeval deze activiteiten omwille van slechte weersomstandigheden niet buiten kunnen doorgaan, kunnen de binnenvelden gebruikt worden om deze activiteiten verder te laten gaan, zelfs tijdens een begonnen uur. 
Spelers met reservatie op terrein 1 verhuizen dan naar terrein 7, die van terrein 2 naar terrein 8, die
van terrein 3 naar terrein 9 en die van terrein 4 naar terrein 10.
Tijdens het zomerseizoen kunnen de indoorterreinen enkel gebruikt worden in geval van slechte weersomstandigheden (dwz bij voortdurende regen, dus niet bij een kortstondige bui, bij lagere temperaturen of een harde wind) vastgesteld door een gemachtigde (bestuurslid, terreinverzorger of barmedewerker van dienst). Ook dan hanteren we bovenstaande voorrangsregels.
Alleen bestuursleden kunnen wijzigingen aan reservaties aanbrengen.

SPELEN met GASTEN

Een gastspeler wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden:

- Een gastspeler (niet-lid van TTV) kan enkel door een lid worden uitgenodigd; deze blijft verantwoordelijk voor zijn/haar gast(e). Een gast kan nooit zelf een terrein reserveren.
- Spelen kan op alle terreinen, maar enkel op uitnodiging én in gezelschap van een clublid.
- Elk lid kan driemaal een gastspeler uitnodigen. Bij het maken van de reservatie dient aangeduid te worden dat een gastspeler meespeelt. Bovendien dient het lid vóór de aanvang van de wedstrijd, hun naam, en de naam en (email)adres van de gast te melden via een mail aan winterreservaties@ttv.be .
- Een gastspeler kan maximaal driemaal per seizoen uitgenodigd worden. Vanaf de vierde speelbeurt is deze verplicht om lid te worden van de club om nog gebruik te kunnen maken van de faciliteiten.
- De gastspelers spelen op eigen risico en zijn niet verzekerd door TTV voor eigen schade of tegenover derden. TTV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


De Raad van Bestuur heeft het recht het reserveringsreglement te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging zal bekend gemaakt worden via deze website en via de Nieuwsbrieven.
De RvB behoudt het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen.

bottom of page