Investeer mee in padel via een winwin lening

Beste kandidaat-investeerder,

TTV investeert in de toekomst en breidt de accomodatie uit met 4 padelvelden.

Padel is een razendsnel groeiende sport en is zeer compatibel met tennis.  We geloven dat deze investering onze club verder kan doen groeien maar tevens ook kan zorgen voor de nodige continuïteit.

Voor de financiering van dit project doen we een beroep op een uniek concept uitgewerkt door de Vlaamse regering dat onze leden toelaat te participeren : de win-win lening. De essentie is dat u door de combinatie van ontvangst van interest en belastingkrediet een hoog rendement kan realiseren.

Veder wil de club nog meegeven dat de Vlaamse Tennisvereniging aangaaft dat de terugbetaaltijd 3-5 jaar is, op basis van de data van de voorbije jaren.  Uw belegging is dus in goede handen.

Concreet stelt TTV volgende modaliteiten voor:

•             U kan een bedrag van € 5.000 of een veelvoud uitlenen aan TTV .

•             De looptijd van de lening is 8 jaar.

•             De terugbetaling van de lening gebeurt in één keer op het einde van die 8 jaar.

•             Op 31 maart van elk jaar (en dat voor het eerst op 31 maart 2022) betaalt TTV een bruto intrest uit van 1%.. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30%, geeft dit een netto opbrengst van 0,7%.

•             TTV sluit een persoonlijke leningsovereenkomst af met u volgens het standaardmodel dat de overheid hiervoor aanreikt.

•             TTV bezorgt u een attest van de winwinlening. Daarmee kan u elk jaar 2,5% van het ontleende bedrag recupereren van uw inkomstenbelastingen. Samen met de netto intrest van 0,7% geeft dit dus een totaal netto rendement van 3,2%.

 

Het is dus snel duidelijk waar de winwinlening haar naam aan ontleent:

•             TTV wint omdat we onze sympathisanten kunnen betrekken in de financiering van de investeringen aan financieel interessante voorwaarden.

•             U wint omdat u een nettorendement bekomt van 3,2%. Tegelijkertijd kan u zich ook een beetje een aandeelhouder van onze club voelen. Bovendien staat de overheid garant voor 40% van het verschuldigd bedrag.

Voor verdere vragen aarzel niet rudi.appels@telenet.be te contacteren. Vervolgens zal iemand van het projectteam zeker contact opnemen met u hierover.

Tel.: +32 14 41 24 70

Steenweg op Diest 33
2300 Turnhout

Ondernemingsnr 0416.410.112

  • Facebook
  • Instagram

©2020 TTV - Miel & Peter Vercaemst