TTV Tennis

turnhoutse tennisvereniging vzw

Organisatie vergaderingen dagelijks bestuur en algemene vergadering
Externe communicatie – P.R.
Tornooimanager
Sponsoring
Feestcomité

Koen de Busser
Voorzitter, Beheerder

Algemene coördinatieTOF-project

Financiën

Rudi Appels
Ondervoorzitter, Beheerder

Interclub verantwoordelijke
Winter Reservaties
Wedstrijdleiding

Gert Dierckx
Sportief verantw., Beheerder

Organisatie heren/dames-avond
Clubkampioenschap
Recreatieve clubactiviteiten kvt
wintercompetitie

Tom De Busser
Recreatief verantw.

Briefwisseling
Interne Communicatie
Notuleren vergaderingen
Verzekeringen

Conny Thys
Secretariaa, Beheerder

TTV Tennisacademie

Tom Baten
Hoofdtrainer

In stand houden van de accommodatie
Toezicht op verantwoordelijke voor
•aanleg- en onderhoud terreinen
•onderhoud groenvoorziening
•onderhoud hal

Michel Dom
Verantw. Installaties

Organisatie bardienst
Organisatie keukendienst Omkadering tornooien Kassa-systeem

Lili Rebkavets
Verantw. Bar

Contact met brouwer

Bestellingen bar

Dirk Van Herzeele
Verantw. Voorraad

Jeugdkampen i.s.m. tennisschool
Opendeurdag
Jeugdspecials

Bjorn Meeusen
Jeugdverantw.

Jeugdkampen i.s.m. tennisschool
Opendeurdag
Jeugdspecials

Marijn Appels
Jeugdverantw.

Financieel verantwoordelijke
Subsidies
Boekhouding
BTW-reglementering
verzekeringen

Frank Lenaerts
Financieel Verantw., Beheerder

Winter Competitie Volwassenen

KVT-verantwoordelijke

Bert Hendrickx

Feestcomité

Evenementen

Bob Laurent

zoek