Outdoor

tennisvelden

Vaste Terreinreservaties

1. Vaste Terreinreservaties

Een Vaste reservatie geeft U het recht om gedurende het ganse winterseizoen op een vaste dag en uur gebruik te maken van een binnenterrein.
Of u met z’n tweeën speelt of met z’n vieren speelt geen rol. Je betaalt voor het gebruik gedurende een gans seizoen.
Je medespelers moeten geen lid zijn van de club –we hebben natuurlijk het liefst dat ze dit wel zijn – en er moet ook niks extra betaald worden voor deze spelers.
Als de terreinen om een of andere reden niet beschikbaar zijn (bv omwille van een clubactiviteit), dan wordt dit in de huurprijs verrekend.

A. Verlenging bestaande reservaties
Wil je de reservatie van het huidige uur en terrein verlengen voor het volgende winterseizoen, dan heb je hiertoe nog de kans tot 1 juni.
Alle huurders ontvangen een mail waarin gevraagd wordt het gereserveerde uur opnieuw te bevestigen én het voorschot te betalen voor 1 juni.
Zodra de betaling ontvangen is, wordt de reservatie bevestigd.
Bij niet-betaling wordt de reservatie automatisch geannuleerd en komt dit terrein vrij voor andere geïnteresseerden.

reservatieschemaB. Nieuwe reservaties
Niet-verhuurde terreinen kunnen vanaf 1 juni gereserveerd worden door leden van TTV.
Vanaf 1 juli worden de resterende uren vrijgegeven voor niet-leden.
Welke terreinen zijn beschikbaar ?
Vanaf 15 mei kan je hiernaast een momentopname zien van de vaste reservaties.
Hou de website regelmatig in het oog aangezien de situatie regelmatig wordt aangepast.

Zwartgekleurde terreinen zijn niet meer ter beschikking voor vaste verhuur. De velden die ingekleurd zijn worden verhuurd. De kleur geeft het tarief weer.

zoek